ญี่ปุ่นหันไปใช้พลังงานลมนอกชายฝั่ง

ญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานลมนอกชายฝั่ง เพื่อช่วยส่งเสริมการผลักดันไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นมุ่งที่จะกระตุ้นขีดความสามารถด้านพลังงานลมนอกชายฝั่งให้ได้ 10 ล้านกิโลวัตต์ภายในปี 2573 โดยต้องการให้ได้ถึงระดับ 30 ถึง 45 ล้านกิโลวัตต์ภายในปี 2583 ซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ผลิตได้จากเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาดใหญ่กว่า 30 เครื่อง

พลังงานลมนอกชายฝั่งจะเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนของญี่ปุ่นไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมองกันว่านี่เป็นพลังงานที่เสถียรและมีประสิทธิภาพมากกว่าพลังงานลมที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน

แผนการของรัฐบาลญี่ปุ่นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจได้ดำเนินการด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้พลังงานลมนอกชายฝั่งมีราคาถูกกว่าพลังงานความร้อน


____
ที่มา: NHK World Japan
ภาพประกอบ: Evwind

อ่านเรื่องเก่า