5 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หากให้อาหารเพียงพอต่อประชากร 1 หมื่นล้าน


ปัจจุบันมนุษย์ในโลกมีประมาณ 7.6 ล้านคน  ประมาณ 100 กว่าปีที่แล้วโลกเราเพิ่งมีประชากรเพียงแค่ 2 พันล้านคน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลก มีการคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2050 เผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีสมาชิกถึง 1 หมื่นล้านคน เรื่องประชากรล้นโลกจึงเป็นโจทย์สำคัญที่โลกพบเจอและต้องหาทางแก้ เพราะการที่มีคนมากขนาดนั้น บนโลกที่มีทรัพยากรจำกัดหรือลดน้อยลงทุกที โลกอาจเลี้ยงดูไม่ไหว
กราฟการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจาก The guardian

World Resources Institute (WRI) คาดว่าเมื่อประชากรโลกมีถึง 1 หมื่นล้านคน ความต้องการอาหารจะมีเพิ่งขึ้น  56% ทำให้กระทบกับทรัพยากรที่ทั้งหมดของโลก ที่แค่ปัจจุบันก็แก่งแย่งกันมากพอดูแล้ว แต่ทาง WRI ได้ออกแนวทาง 5 สิ่งที่ว่าเราควรจะทำหากไม่ต้องการโลกมีอาหารที่เพียงพอในอนาคตอันไกล้นี้ โดยไม่มีทำร้ายซ้ำเติมโลกของเราไปมากกว่านี้

1 ลดอาหารที่กินเหลือ
ภาพจาก Nick Saltmarsh1 ใน 3 ของอาหารเน่าเสียไประหว่างทางก่อนจะมาถึงจานของเรา ยังไม่นับรวมอาหารที่ขายไม่ออกอะไรพวกนั้น ที่มีอีกมหาศาล การลดการทำให้อาหารเหลืออย่างการกินอาหารประเภทพืชผักหรือพืชมากขึ้น สร้างระบบจัดการอาหารเสียใหม่


2 ปลูกเพาะปลุกให้ได้สิทธิผลกว่านี้

ภาพจาก Chetan Jawale

การเกษตรเป็นสาเหตุหลักของการทำลายป่าไม้ และมลพิษ แต่ถ้าไม่ทำเกษตรเราก็ไม่รู้จะบริโภคอะไร ยิ่งสภาพที่ประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ว่ามา เราจึงต้องทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิม ซึ่งปัจจุบันเกษตรในแต่ละประเทศมีสิทธิภาพไม่เท่ากันโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนา จะได้ผลผลิตต่อพื้นที่น้อยมาก คาดการณ์กันว่าหากประสิทธิภาพการผลิตของมนุษย์โลกยังเท่าเดิม ในปี 2050 การที่จะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงผู้คน จะต้องนำพื้นที่ป่าเกือบทั้งหมดในโลกมาทำการเกษตรเลย สัตว์หลายพันสายพันธุ์จะสูญพันธุ์ไป โลกจะร้อนมากขึ้น

3 ปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ และจำกัดพื้นที่การเกษตรฃ
Amazon rainforets
บางพื้นที่อย่างแถบสวันนาในแอฟริกาแม้จะกลายพื้นที่การเกษตรไปแล้ว แต่ถูกทอดทิ้งไปจึงสามารถฟื้นฟูให้กับมาเป็นป่าฝนได้เหมือนเดิม หรือบ้างพื้นที่สามารถขยายเป็นพื้นที่เกษตรได้โดยไม่กระทบป่าก็ควรนำมาจัดสรรว่าพื้นกันใหม่
4 ปกป้องมหาสมุทร
fish market
มีรายงานออกมาว่าการประมงในปัจจุบัน ต้องลดลงปีละ 5% เป็นเวลาอย่างน้อยสิบปี เพื่อให้ทะเลได้พักฟื้นฟูปลาได้ออกลูกใหม่บ้าง การประมงสมัยใหม่เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งสำหรับระบบนิเวศน์ของโลก
5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
greenhouse gas emissions
ภาวะโลกร้อนที่โลกกำลังเผชิญ เกษตรกรรมเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากที่สุด ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรหลายล้านไร่ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกระทันหัน แต่การทำเกษตรกรรมก็เป็นตัวปัญหาใหญ่ที่ปล่อยแก๊ซเรือนกระจกเช่นเดียวกัน จึงควรหาวิธีการปลูกพืชที่ลดการปล่อยก๊าซแต่ยังมีผลผลิตที่ดีอยู่ วิธีเหล่านี้มีผลศึกษามากมายที่บอกว่าเป็นไปได้

อ่านเรื่องเก่า