เมื่อคนอเมริกันมีมุมมองต่อ 'Climate Change' แตกแยกออกเป็นสองขั้ว

“ส่วนใหญ่แล้ว ประชาชนชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตมองว่าเป็นปัญหาที่ซีเรียส ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันยังไม่ค่อยเชื่อ” บริษัทวิจัย Gallup ที่เป็นผู้ทำการสำรวจครั้งนี้ สรุป

การสำรวจทำขึ้นเมื่อวันที่ 1-8 มี.ค. 2018 ที่เพิ่งผ่านมา เป็นการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันในสหรัฐฯ ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (random) วัยผู้ใหญ่ จำนวน 1,041 คน

พบว่าร้อยละ 67 ของู้สนันสนุนพรรคเดโมแครตมองว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจะสร้างปัญหาให้กับโลกในช่วงชีวิตของพวกเขา ขณะที่ผู้สนันสนุนพรรครีพับลิกันมีความเชื่อเช่นนี้เพียงร้อยละ 18 ผลสำรวจนี้ยังพบอีกว่าร้อยละ 69 ของผู้สนันสนุนพรรครีพับลิกันเชื่อว่าปัญหานี้เป็นเรื่องที่พูดเกินความเป็นจริง ขณะที่ชาวเดโมแครตเชื่อว่าเป็นเรื่องพูดเกินจริงเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น

ร้อยละ 82 ของผู้ที่ชื่นชอบพรรคเดโมแครตเชื่อว่าผลกระทบของภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้ว ขณะที่ชาวรีพับลิกันเชื่อเรื่องนี้เพียง 1 ใน 3 และในเรื่องความกังวลว่าปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างใหญ่หลวง ชาวเดโมแครตเชื่อเรื่องนี้ถึึงร้อยละ 91 แต่ชาวรีพับลิกันเชื่อเรื่องนี้เพียง 1 ใน 3

-Z-

อ่านเรื่องเก่า