มลพิษจากการเดินเรือฆ่าคนตายปีละ 400,000 คน และทำให้เกิดโรคหอบหืดในวัยเด็กปีละ 14 ล้านคนองค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ควบคุมการจัดส่งสินค้าทั่วโลกกำลังเขียนกฎใหม่ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเรือภายในปี 2050 โดยจะดำเนินการตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะบังคับให้ใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นในการคมนาคมทางทะเลภายในปี 2020

นักวิจัยที่ศึกษาอุตสาหกรรมการเดินเรือได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อดีของการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นคุ้มค่าในด้านการเงิน การสร้างกฎเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก หากล่าช้าอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เรือเดินสมุทรมากกว่า 52,000 ลำที่ข้ามมหาสมุทรจะเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงหนัก (Heavy Fuel Oil) ได้มากกว่า 2 พันล้านบาร์เรลในปี 2018 นี้ น้ำมันเชื้อเพลิงหนักซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำมันดิบมีความเข้มข้นของกำมะถันสูงกว่าน้ำมันดีเซลที่เผาผลาญบนทางหลวงของสหรัฐอเมริกาถึง 1,800 เท่า

โดยมีผลการศึกษาที่พบว่า การเดินเรือทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2-3% จากสาเหตุทั้งหมดของโลก ปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการค้าโลกในทศวรรษต่อ ๆ ไป หากไม่สร้างกฎระเบียบขึ้นมาควบคุมอย่างจริงจัง

กระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศจะเปลี่ยนไอเสียของเรือให้กลายเป็นอนุภาคที่เป็นพิษซึ่งจะลอยไปไกลจากเส้นทางการเดินเรือ แม้ว่าเกิดขึ้นจากการขนส่งในทะเล แต่มลพิษเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ได้ โดยจะทำให้ทะเลสาบและลำธารหลายร้อยไมล์ภายในแผ่นดินมีสภาพเป็นกรด

ทีมนักวิจัยนานาชาติพบว่ามลพิษจากการเดินเรือส่งผลให้ทั่วโลกในแต่ละปีผู้คนเสียชีวิตจากมะเร็งปอดและโรคหลอดเลือดหัวใจประมาณ 400,000 คน และทำให้เกิดโรคหอบหืดในวัยเด็กประมาณ 14 ล้านคน

-z-

อ้างอิง: THE CONVERSATION, The urgency of curbing pollution from ships, explained

อ่านเรื่องเก่า