โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

คุยกับ 'ครูจุ๊ย' ว่าด้วย(ใน)อนาคตใหม่ ทักษะอะไรที่จะหายไป?

รัฐบาลสหรัฐฯพยายามลบข้อมูลเรื่องที่มนุษย์ทำให้เกิด Climate Change

มลพิษจากการเดินเรือฆ่าคนตายปีละ 400,000 คน และทำให้เกิดโรคหอบหืดในวัยเด็กปีละ 14 ล้านคน

เปิดตัวโครงการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานสะอาดระดับภูมิภาค

เมื่อคนอเมริกันมีมุมมองต่อ 'Climate Change' แตกแยกออกเป็นสองขั้ว