รัฐบาลญี่ปุ่นศึกษาวิธีการทำให้ผ้าอ้อมใช้แล้วกดลงชักโครกได้เมื่อกลางเดือน มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา กระทรวงที่ดินสาธารณูปโภค คมนาคม และการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจะเริ่มทดสอบความเป็นไปได้ของแผนการทำให้ผ้าอ้อมแบบใช้ครั้งเดียวกดลงชักโครกไปพร้อมกับน้ำได้ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนนี้ การทดสอบนี้มีขึ้นหลังการทิ้งผ้าอ้อมใช้แล้วกลายมาเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสถานพยาบาลดูแลผู้สูงวัย นอกจากนี้ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กก็ไม่พอใจกับการต้องเก็บผ้าอ้อมใช้แล้วไว้จนกว่าจะถึงวันกำหนดเก็บขยะ

ทางกระทรวงจัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญในวันอังคารที่ 13 มีนาคม เพื่อเตรียมการทดสอบ โดยกระทรวงได้เสนอว่าจะพัฒนาอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อแยกผ้าอ้อมออกเป็นชื้นเล็ก ๆ เพื่อให้กดลงชักโครกได้ และยังเสนอแนวคิดสร้างอุปกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับกำจัดผ้าอ้อมใช้แล้วของสถานพยาบาลดูแลและคอนโดมิเนียม

ศาสตราจารย์ฮิโระอะกิ โมะริตะ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนิฮง ผู้เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับที่กำจัดขยะสดและในขณะนี้เป็นประธานคณะกรรมการชุดหนึ่งที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อหาวิธีการใหม่ในการกำจัดผ้าอ้อมใช้แล้ว

อาจารย์โมะริตะกล่าวว่า ท่ามกลางจำนวนประชากรที่กำลังลดลงและสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความต้องการที่จะสร้างระบบระบายน้ำเสียที่สามารถช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นคือจุดเริ่มต้นของโครงการนี้

บรรดาพนักงานหญิงที่ทำงานที่บริษัทผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำเสียและอุปกรณ์ภายในที่อยู่อาศัยเป็นคนกลุ่มแรกที่มองเห็นประเด็นเรื่องผ้าอ้อมใช้แล้ว อาจารย์โมะริตะคาดเดาว่าบรรดาพนักงานหญิงเหล่านั้นน่าจะรับรู้ถึงวิกฤตของสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น การขับถ่ายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน ไม่ใช่แค่ผู้พยาบาลดูแลเท่านั้นแต่ผู้ที่ได้รับการดูแลก็คงรู้สึกอึดอัดกับเรื่องนี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับการพยาบาลดูแลมักรู้สึกผิดจากการที่ตนสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้พยาบาลดูแล อาจารย์โมะริตะและกลุ่มของเขาหวังที่จะลดภาระของคนเหล่านี้

อาจารย์โมะริตะมีแผนที่จะติดตั้งเครื่องย่อยสลายผ้าอ้อมไว้ใกล้โถสุขภัณฑ์สำหรับย่อยผ้าอ้อมใช้แล้วให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อที่จะสามารถกดลงชักโครกพร้อมกับน้ำได้ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีใครเคยคิดค้นเครื่องย่อยสลายผ้าอ้อมมาก่อนในโลก แต่อาจารย์โมะริตะคิดว่าถ้าดูจากเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วสามารถทำได้

ความท้าทายหนึ่งคือผ้าอ้อมที่ถูกย่อยสลายแล้วนั้นอาจจะทำให้ท่อระบายน้ำในบ้านอุดตันได้เนื่องจากท่อระบายน้ำในบ้านนั้นปกติจะแคบมาก ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือสถานจัดการน้ำเสียจะสามารถจัดการกับเศษผ้าอ้อมที่จับตัวกันเป็นก้อนได้หรือไม่ อาจารย์โมะริตะคิดว่าเศษผ้าอ้อมที่จับตัวกันเป็นก้อนนั้นควรจะเอาออกมาจากบ่อบำบัดทั้งก้อนแทนที่จะใช้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะกำจัดเศษผ้าอ้อมที่จับตัวกันเป็นก้อนอย่างปลอดภัย

อาจารย์โมะริตะวางแผนที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ภายในเวลา 5 ปีต่อจากนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตผ้าอ้อมและคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่สำคัญคือการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นกลางและสรุปความเป็นไปได้ของอุปกรณ์นี้โดยไปสำรวจสถานที่จริงของสถานจัดการน้ำเสียและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์โมะริตะคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อน ถ้าอุปกรณ์นี้ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบระบายน้ำเสีย อุปกรณ์นี้ก็จะถูกนำไปทดลองใช้จริง

-Z-

ที่มา: NHK, 13/3/2018

อ่านเรื่องเก่า