ว่าด้วย ‘ถุงมือ’ และการเตรียมตัวรับ ‘ภัยหนาว’ จากหนังสือ ‘Disaster Survival’
ในหนังสือ Disaster Survival โดย Brian Beard ได้ระบุวิธีป้องกันภัยหนาว ซึ่งหากเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพอากาศบ้านเราที่ไม่หนาวจัดมากนัก ก็จะขอพูดถึงในหัวข้อ 'หากจำเป็นต้องเดินทาง' ควรปฏิบัติตัวอย่างไร โดย Beard ระบุว่าการสวมถุงมือชนิดที่แยกหัวแม่มือออกมาจาก 4 นิ้ว จะดีกว่าการสวมถุงมือแบบปกติที่แยกอิสระทุกนิ้วออกจากกัน เพราะถุงมือแบบที่นิ้วมือแยกออกจากนั้นกันจะดึงความร้อนออกจากร่างกายผู้สวมใส่

นอกจากนี้หากจำเป็นต้องเดินทางระหว่างเกิดภัยหนาว ควรปฏิบัติดังนี้ .. ต้องมั่นใจว่าก่อนออกเดินทางว่ามีเสื้อผ้าสวมใส่อย่างเพียงพอ การสวมใส่เสื้อผ้าบาง ๆ แต่หลายตัว ดีกว่าการสวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ ตัวเดียว, การสวมหมวกบนศีรษะจะช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อน และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์จะไปลดอุณหภูมิของร่างกาย 

(ในส่วนนี้ของหนังสือ Disaster Survival อาจจะเป็นข้อมูลที่นำมาปรับใช้กับประเทศไทยไม่ได้มากนัก แต่กองบรรณาธิการ Z-World เห็นว่ามีความน่าสนใจจึงขอเสนอเป็นเกร็ดความรู้)

Heater หนึ่งในอุปกรณ์จำเป็นภายในบ้านของประเทศเขตหนาว (ที่มาภาพประกอบ: tipmont.org)

หลายประเทศเคยมีประสบการณ์อุณหภูมิลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งทำให้คนในประเทศมีประสบการณ์การดำรงชีพเพื่ออยู่รอดได้ แต่ในหลายประเทศยังขาดการจัดการรับมือกับความหนาวเย็นที่ดี

ขั้นตอนเตรียมการ
- หมั่นตรวจเช็คระบบทำความร้อนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้
- ควรมีฉนวนหุ้มกันความร้อนกระจายออกไว้ที่บ้านด้วย รวมทั้งควรหุ้มฉนวนนี้กับท่อน้ำประปาภายในบ้าน (ไม่เช่นนั้นน้ำในท่อจะแข็งตัวแล้วดันท่อจนแตกเสียหาย)
- ควรหุ้มฉนวนกันความร้อนภายใต้แท้งบรรจุน้ำ เพื่อไม่ให้น้ำในแท้งเป็นน้ำแข็ง
- ตรวจดูรอบประตูและหน้าต่างอย่างคร่าว ๆ หากมีช่อง หรือรู ควรอุดให้มิด
- ใช้แผ่นพลาสติกปิดหุ้มหน้าต่างอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีที่หน้าต่างไม่ใช่ระบบกระจกสองชั้น
- ติดผ้าม่านที่ประตูเพื่อช่วยให้การสูญเสียความร้อนอันเนื่องมาจากการเปิด-ปิด ประตูบ่อย ๆ 
- ติดแผ่นอะลูมิเนียมฟอยส์ชนิดที่ใช้ทำอาหารไว้ที่ข้างหลังของเครื่องทำความร้อน (Heater) เพื่อให้เกิดการสะท้อนความร้อนสู่ห้อง
- ปล่องไฟที่ไม่ได้ใช้นาน ๆ ต้องคอยทำความสะอาดไว้สำรองหากเครื่องทำความร้อนที่ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้
- ความหนาวจัดอาจสร้างปัญหาให้กับกระแสไฟในพื้นที่ ดังนั้นควรสำรองเตาฟืนไว้สำหรับทำความร้อนในกรณีฉุกเฉินด้วย
- มีการกักตุนเสบียงให้เพียงพอเพื่อการบริโภคในระยะเวลา 3 วัน 

ขั้นตอนรับมือกับภัยหนาว
- ให้อยู่แต่ภายในบ้านเท่านั้น
- ตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้รู้สภาพอากาศในขณะนั้น
- ตรวจสอบดูเพื่อนบ้านของท่านที่อาศัยอยู่คนเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นคนชรา
- มั่นใจว่ามีเสบียงเหลือเพียงพอในการบริโภคในกรณีฉุกเฉินที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและพลังงาน
- พยายามอยู่ร่วมกันในห้องเดียวในห้องที่อยู่ชั้นในสุด
- พยายามดื่มของร้อน
- หากพบว่าท่อประปาในบ้านกำลังเย็นจัดจนแข็ง ให้รีบปล่อยน้ำประปาสู่บ่อระบายน้ำ โดยบ่อที่ว่าสามารถเป็นที่เก็บน้ำฉุกเฉินได้ด้วย
- หากไม่มีไฟฟ้า ตู้เย็นสามารถเก็บรักษาความเย็นให้กับอาหารได้ 48 ชั่วโมง โดยประตูต้องปิดแน่นสนิท

-Z-

กองบรรณาธิการ Z-World เรียบเรียงจาก หนังสือ Disaster Survival โดย Brian Beard

 -สนับสนุนโดย-


อ่านเรื่องเก่า