คำเตือนสู่มนุษยชาติ! จดหมายฉบับใหม่จาก 15,000 นักวิทยาศาสตร์ ถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก


Waning to Humanity คำเตือนสู่มนุษยชาติ คือจดหมายเปิดผนึกเตือนถึงสถานะสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย โดยมนุษย์  เขียนขึ้นครั้งแรกในปี 1992 โดย กลุ่ม Union of Concerned Scientists  มีนักวิทยาศาสตร์ร่วมลงชื่อกว่า 1,700 คน 25 ปีต่อมาจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนใหม่อีกครั้ง เพื่อปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายลงไปจากปี 1992 ที่ใกล้ถึงจุดที่มนุษยชาติเดินทางมาถึงสุดปลายทางแล้ว ด้วยพฤติกรรมของมนุษย์เราเองที่ส่งผลเสียต่อโลก จดหมายฉบับใหม่นี้มีนักวิทยาศาสตร์ลงชื่อเพิ่มขึ้นรวมแล้วมากว่า 15,000 คน จาก 184 ประเทศทั่วโลก โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจาก 25 ปีที่ผ่านที่เหล่านักวิทยาศาสตร์บอกกับเรามีดังนี้  
-จำนวนน้ำสะอาดต่อหัวประชากรโลกลดลงร้อยละ 26
-ในมหาสมุทรมี “เขตไร้ชีพ” (Dead Zone) เขตไร้ชีพคือเขตทะเลที่สัตว์น้ำขนาดเล็กไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75  เนื่องจากมีมลพิษถูกปล่อยลงสู่ทะเล
-ป่าไม้หายไป 300 ล้านเอเคอร์ จากการทำเกษตรสมัยใหม่
-การปล่อยคาร์บอนและอุณหภูมิโลก มีตัวเลขเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-ประชากรโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 35
- สัตว์โลกสายพันธุ์ต่างๆในโลกหายไปร้อยละ 29
ในจดหมายดังกล่าวยังกล่าวอีกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์จะต้องเผชิญกับการบริโภคทรัพยากรเกินขีดจำกัด จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรโลก ถ้าหากไม่การร่วมมือกันแก้ไข้อย่างจริงจังจะทำมาสู่การศูนย์เสียความหลากหลายทางชีวภาพครั้งใหญ่
นับจากปี 1992 มีเพียงเรื่องของสภาพชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมาจากการที่หลายประเทศร่วมมือกันลดการปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ผ่านการทำข้อตกลงในพิธีสารมอนทรีอัล วิลเลี่ยม ริพเปิ้ล ศาสตรจารย์ด้านนิเวศวิทยา จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน สหรัฐอเมริกา หนึ่งในผู้ร่างจดหมาย กล่าวว่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงให้เห็นว่า เมื่อมนุษย์เราร่วมมือกันนั้นสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เช่นกัน
ถึงอย่างไรปัญหาอื่น ๆ ก็ยังดำรงค์อยู่ เราอยู่เส้นทางของหายนะ ถ้าเราไม่ออกมาทำอะไรสักอย่าง ทุกอย่างอาจสายเกินเยี่ยวยา เราไม่ทางรู้ว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่ ดังนั้นเราต้องระลึกอยู่เสมอในการใช้ชีวิตประจำวันหรือการออกนโยบายต่างๆ ว่าโลกคือทั้งหมดของชีวิตและเป็นบ้านเพียงหลังเดียวที่เรามีอยู่” ส่วนหนึ่งจากจดหมายฉบับใหม่ ที่ตีพิมพ์ลงใน วารสารวิชาการ Bioscience  โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ เอ็นจีโอ นักวิจัยจากทั่วโลก จดหมายเตือนฉบับนี้ ไม่ใช่แค่การแจ้งเตือน แต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวสัญญาณที่เด่นชัดว่าเรากำลังเดินไปในเส้นทางที่แสนจะสั่นคลอนวิลเลี่ยม ริพเปิ้ล กล่าวเกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึก พวกเราทุกคนที่รวมลงชื่อต่างหวังว่ามัน จะเป็นการจุดประการให้เกิดการถกเกียงกันในประเด็นสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลกเรามากขึ้นในวงกว้าง
-Z-

-สนับสนุนโดย-

อ่านเรื่องเก่า