รู้จัก ‘Doomsday Clock’ นาฬิกาแจ้งเตือนวิกฤตนิวเคลียร์ล้างโลก


ระเบิดนิวเคลียร์’ อาวุธทรงพลานุภาพทำลายล้างที่สร้างความเสียย่อยยับมหาศาล อย่างที่ปรากฏในประวัติศาสตร์โลก ที่อาวุธชนิดนี้เคยทำให้เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิของประเทศญี่ปุ่นแทบจะหายไปจากแผนที่โลก โดยฝีมือของประเทศอเมริกาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง แม้หลังจากนั้นจะยังไม่การนำอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ประหัตประหารกันอีก แต่ประเทศต่างๆเริ่มมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ครอบครองกันมากขึ้น อาวุธนิวเคลียร์ถูกใช้เครื่องมือต่อรองทางการเมือง จนที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญความเสี่ยงแต่ละประเทศจะนำอาวุธนิวเคลียร์มาบรรเลงโจมตีใส่กัน ทำให้สงครามนิวเคลียร์กลายเป็นตัวการหนึ่งที่อาจนำสู่วันที่เผ่าพันธุ์มนุษยชาติต้องสิ้นสุด

Doomsday clock นาฬิกาวันสิ้นโลก ถูกสร้างโดย กลุ่มนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ที่ชื่อ Bulletin of the Atomic Scientists ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักฟิสิกส์นิวเคลียร์และนักวิทยาศาสตร์สาขาอื่นที่มีชื่อเสียง โดยสมาชิกก่อตั้งจำนวนหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทำงานให้ โครงการแมนฮัตตัน โปรเจคต์ (Manhattan Project) ที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์ ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากินั้นเอง

Doomsday clock ไม่ใช่นาฬิกาที่เข็มในหน้าปัดหมุนวนตามเวลาของโลกทั่วไป แต่คือนาฬิกาทีเป็นสัญลักษณ์เชิงเปรียบเทียบว่าสถานะเกี่ยวอาวุธนิวเคลียร์เข้าใกล้ วิกฤตการจนทำให้มวลมนุษยชนต้องศูนย์สิ้นเพียงใด ยิ่งเข็มนาฬิกา เข้าใกล้เวลาเที่ยงมากเท่าไหร่ เปรียบเสมือนโลกต้องเข้าใกล้วันสิ้นภัยพิบัติจากนิวเคลียร์

โดย Doomsday clock จะถูกปรับเข็มนาฬิกาทุก 1 ตามสถานการณ์อาวุธนิวเคลียร์ครั้งสำคัญของโลก หากสถานการณ์ครั้งใด ส่งสัญญาณไปในทางที่ไม่ดีอย่างเช่นมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ เข็มจะถูกปรับให้เข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนมากขึ้น และ หากในปีใดมีสถานการณ์โลกไปในทางที่ดีเช่น มีการลงนามอนุสัญญาหยุดแพร่อาวุธนิวเคลียร์ เข็มจะถูกปรับให้ออกห่างจากเวลาเที่ยงคืน ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของ Bulletin of the Atomic Scientists นั่นเอง

Doomsday clock ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ปีที่เป็นจุดเริ่มของสงครามเย็น ระหว่างสองค่ายใหญ่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต โดย ถูกตั้งเวลาอยู่ที่ 7 นาทีก่อนเที่ยงคืนคือ 23.53 นาที จากนั้นอีกปีต่อมา เข็มนาฬิกาถูกปรับครั้งแรกให้เข้าใกล้เทียงคืนอีก 4(-4) นาทีใน ปี 1949 หลังจากที่สหภาพโซเวียตทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรก เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ และถูกปรับให้เข้าไกล้อีก 1(-1)นาที ในปี 1953 ที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตพร้อมใจทดลองอาวุธนิวเคลียร์ชนิดเทอร์โมนิวเคลียร์ในปีเดียวกัน ซึ่งนับเป็นเวลาใกล้เที่ยงคืนมากที่สุดของนาฬิกาสิ้นโลกจนถึงปัจจุบัน เข็มบนหน้าปัดหยุดอยู่ที่เวลา 23.58 หรืออีก 2 นาทีก่อนถึงเที่ยงคืน Doomsday clock ถูกปรับเข็มขึ้น-ลงอีกหลายครั้งรวมทั้งหมด 24ครั้ง จนถึงปัจจุบัน

ช่วงเวลาที่เข็มของ Doomsday clock ออกห่างจากเวลาเที่ยงคืนมากที่สุดอยู่ในปี 1991 ซึ่งเป็นการปรับเป็นครั้งที่ 15 โดยเข็มที่หน้าปัดหยุดอยู่ที่ 23.43 อยู่ห่างจากเวลาเที่ยงคืนถึง 17 สืบเนื่องจากสถานการณ์สงครามเย็นเริ่มคลี่คลายลง หลังสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตลงนามสนธิสัญญากำจัดขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง +3 ในปี 1988 การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน +4และ สองขั้วอำนาจในสงครามเย็นได้ ลงนามในสนธิสัญญาลดอาวุธยุทธศาสตร์ทั้งสหภาพโซเวียตล่มสลาย เป็นการสิ้นสุดสงครามเย็นอย่างเป็นทางการ ในปี 1991 ซึ่งเข็มนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด+7

ในปัจจุบัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change ถูกนับเข้าเป็นตัวแปรอีกอย่างในการคำนวณเพื่อปรับเวลาของ Doomsday clock ครั้งล่าสุดที่เข็มหน้านาฬิกาถูกปรับ เกิดขึ้นในวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมานี้ โดยเป็นการปรับให้เข้าใกล้เวลาเที่ยงคืนอีก 30 วินาที -0.5 หลัง จากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศนโยบายแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ของนายทรัมป์ และแผนการล้มล้างข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน รวมทั้งการแสดงทัศนะไม่เชื่อถือเรื่องภาวะโลกร้อน ทำให้เข็มDoomsday clock หยุดอยู่ที่ 23.57.30 นาฬิกา ห่างจากเวลาเที่ยงคืนเพียง 2 นาที 30 นาที ถือเป็นการขยับเข้าใกล้วันสิ้นโลกที่สุดเป็นอันดับสอง

-Z-Ads

อ่านเรื่องเก่า